ארכיון חודשי: יולי 2014

הכיסוי הנשכח בביטוח עסק

כשעורכים ביטוח עסק, בעלי עסקים חושבים תמיד על הרכוש העסקי שלהם העומד בפני סיכונים לנזקים שונים.

הם חושבים על נזק אש שעלול להשמיד את המבנה על תכולתו.

הם חושבים על פריצה שתרוקן את מלאי העסק.

הם חושבים על מבקר שיחליק בעת ביקורו בעסק ויגיש כנגדם תביעה.

הם חושבים על עובד שידו תיחתך כתוצאה משימוש בלתי זהיר במכונה.

במילים פשוטות, בעלי עסקים חושבים על הנזקים הישירים שעלולים להתרחש לעסק שלהם.

הם אינם חושבים על הנזק התוצאתי, שלעיתים עלול להיות חמור לא פחות מהנזק הישיר.
נזק תוצאתי שכזה עלול להתחיל לאחר שהנזק הישיר טופל ולהימשך זמן רב בהתאם לאופי העסק.

למה הכוונה?

נניח שעסק נשרף לחלוטין כתוצאה משריפה שפרצה.
המבנה נהרס ויש לבנות אותו מחדש וגם התכולה כולה ניזוקה ויש צורך להחליפה.
נניח לצורך הדוגמה שחברת הביטוח פיצתה את המבוטח בהתאם לתנאי ביטוח העסק שלו והוא יכול לגשת לפעולות שיקום המבנה ורכישת תכולה חדשה.

אך מה קורה בתקופת השיקום? המבנה שאיכלס את העסק נשרף ובלתי אפשרי להפעיל בו את העסק.
גם את התכולה יש לרכוש מחדש.

מה קורה בתקופה בה העסק בשיקום? הוא איננו פועל או פועל בצורה חלקית מאוד כשהמשמעות הינה שבעל העסק מפסיד כספים רבים בשל ההפרעה לפעילות העסקית.

אם מדובר במשרד הכולל 5 עמדות עבודה, העסק ניתן לשיקום מהיר יחסית.
ניתן למצוא בדרך כלל במהירות ובקלות יחסית מבנה חליפי, ולרכוש עמדות מחשבים וריהוט מהיום למחר ולחזור ולהפעיל את המשרד בתוך ימים ספורים.

אולם מה קורה אם מדובר בבית מלאכה לעיבוד שבבי המפעיל מכונות מאוד מיוחדות שיש צורך לייבא מחו"ל בהתראה של כמה חודשים?
עסק שכזה יכול להיות מושבת במשך כמה חודשים עד להגעת המכונות החדשות, כשבכל אותו זמן יש לבעל העסק הוצאות שאינן מושפעות מהפסקת או הקטנת הפעילות העסקית, אך בה בעת הכנסתו נפגעת.

בדיוק לשם כך קיים פרק אובדן הכנסות או אובדן רווחים בביטוח עסק.
כיסוי אובדן רווחים נועד לפצות את בעל העסק בגין הקיטון בהכנסותיו עקב הפרעה לפעילות העסקית הנובעת מנזק לרכוש המבוטח.
הכיסוי מוגבל לתקופת שיפוי שנבחרה מראש, דהיינו משך הזמן שבעל העסק סבור שיקח לו לשקם את העסק במקרה של קטסטרופה.
בעל העסק יבחר את תקופת השיפוי בהתאם לאופי העסק, דהיינו האם מדובר במשרד שניתן לשקם במהירות או בעסק מורכב כדוגמת בית המלאכה לעיבוד שבבי שעלול להיות מושבת למשך חודשים רבים.

חברת הביטוח תברר את היקף הפגיעה בהכנסות העסק בהתבסס על בדיקות רו"ח ובמהלך התקופה שלוקח לשקם את העסק, תפצה את המבוטח על הפסדיו למשך לא יותר מתקופת השיפוי שנבחרה.